Угода користувача

Наступний документ (надалі – Угода) визначає умови використання відвідувачем (далі за текстом – Користувач) матеріалів і сервісів веб-ресурсу partnertrade.org (далі – Сайт).

1. Загальні умови

1.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства країни Користувача.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Користувач погоджується прийняти її умови, коли заходить на Сайт і починає отримувати послуги, перелічені на ньому.

1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови Угоди. Ці зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на Сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов’язаний припинити використання Сайту, а також послуг і матеріалів, розміщених на ньому.

2. Зобов’язання Користувача

2.1. Користувач погоджується не вчиняти протиправних дій, які порушують чинні норми місцевих законів та міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав. Він також зобов’язується не вчиняти дії, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і його сервісів.

2.2. PartnerTrade є зареєстрованою торговою маркою. Користувач Сайту не має права використовувати назву PartnerTrade і варіант перекладу цієї товарної марки (“ПартнерТрейд”), торговельну марку або логотип компанії у прес-релізах, рекламних матеріалах та інших публікаціях у письмовій, усній, електронній, візуальній або будь-якій іншій формі.

2.3. Використання будь-яких матеріалів Сайту без згоди правовласників (і власників доменного імені) не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.

2.4. Під час цитування матеріалів веб-ресурсу посилання на Сайт обов’язкове.

2.5. Користувач попереджений про те, що адміністрація Сайту не несе відповідальності за збір і використання його даних зовнішніми ресурсами, посилання на які можуть міститися на partnertrade.org.

2.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має зобов’язань перед Користувачем у випадку будь-яких втрат або збитків, пов’язаних з відвідуванням Користувачем сторонніх ресурсів.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою.

3. Інші умови

3.1. Усі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов’язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства у країні Користувача.

3.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських, товариських відносин, відносин у спільній діяльності, відносин особистого найму та інших відносин, не передбачених Угодою.

3.3. Визнання судом окремих положень Угоди недійсними або тими, що не підлягають примусовому виконанню, не виключає дії інших положень Угоди.

3.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту вжити відповідних дій пізніше на захист своїх інтересів та авторських прав на матеріали Сайту, які охороняються відповідно до чинного законодавства.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх. У разі незгоди з умовами використання, Користувач повинен залишити Сайт і не користуватися сервісом, послугами та інформаційною базою partnertrade.org.