Складні вантажі – це об’єкти, матеріали або рідини, що становлять потенційну небезпеку для здоров’я людей або навколишнього середовища. Вони також можуть зашкодити комерційним вантажам, якщо порушити правила транспортування.

Міжнародна доставка складних вантажів вимагає виконання обов’язкових правил, що діють під час перевезення.

Норми перевезення складних вантажів прописані міжнародною морською організацією (ІМО), ООН та ІАТА, що регулює транспортування товарів повітряним шляхом. Ці документи містять інструкції, як має здійснюватися упаковка та перевезення складних вантажів, а також їх обробка та маркування.

Якщо вам потрібна ця послуга – можете проконсультуватися про географію доставки та умови підготовки до відправки складних та небезпечних товарів зі спеціалістами нашої компанії.

Небезпечні вантажі: класифікація

Клас перший: Вибухові матеріали та речовини

Сюди відносять вироби чи матерії, здатні швидко спалахувати чи вибухати внаслідок хімічної реакції. Вони викликають ушкодження, виділяючи велику кількість енергії.

Підкатегорія 1.1: Вибухові матеріали із ризиком вибуху масою. Можливе знищення всього вантажу одразу.

Підкатегорія 1.2: Вибухові матеріали із ризиком розкидування. Не є вибухонебезпечними, але можуть призвести до поширення уламків.

Підкатегорія 1.3. Пожежонебезпечні вибухові матеріали. Через неправильне поводження з ними може виникнути спалах, частковий вибух та розкидування, але не масовий вибух.

Підкатегорія 1.4: Матеріали чи речовини з низьким ризиком горіння чи розкиду. Невелика ймовірність вибуху, переважно всередині вантажу, без вибуху упаковки та викиду уламків.

Підкатегорія 1.5: Нечутливі матеріали із ризиком вибуху масою. Нечутливі, але вибухонебезпечні. Ретельно дотримуйтесь оптимальних умов для запобігання займанню.

Підкатегорія 1.6: Надзвичайно нечутливі речовини або матеріали. Такі товари мають мінімальний потенціал для займання, без вибуху.

Вантажі класу 1 – це циклоніт, піротехнічні аксесуари, сигнальні ракети, феєрверки, вибухові пристрої та вироби, детонатори, пристрої для запалювання, тротил, ПЕТН.

Потрібне міжнародне перевезення складних вантажів? Напишіть нам і ми проконсультуємо які документи потрібні для відправки товарів за кордон.

Клас другий: Газоподібні речовини

З’єднання, що перетворюються на газ за умов стандартного атмосферного тиску і 20 °C та матеріали з тиском пари в системі 300 кПа або вище при 50 °C, а також вироби, що містять ці речовини.

Підкатегорія 2.1: Легко займисті гази. Загоряються під час контакту з полум’ям (наприклад, ацетилен або водень) і з’єднуються з повітрям (концентрація тиску 101,3 кПа та обсягом – 12-13%).

Підкатегорія 2.2: Негорючі гази. Це кріогенні гази та рідини з температурою -100 °C, а буває і нижче, а також будь-які матерії, що створюють при 20 °C у запакованому вигляді абсолютний тиск 280 кПа.

Підкатегорія 2.3: Отруйні гази. Можуть викликати ускладнення при вдиханні, аж до смертельного результату. Токсичний газ – з’єднання, що випаровується при 101,3 кПа та 20 °C. Він отруйний при значенні ЛК₅₀ не вище відмітки 5000 мл/м³.

Перевезення складних вантажів передбачає такі вантажі 2 класу: вогнегасники, бутан, аерозольні балони, етилен, газові спреї, водень, аміачний розчин для добрив, метан, інсектициди, етан, запальнички, ацетилен, гелій, оксиацетилен, азотні сполуки.

Клас третій: Рідини, які легко спалахують

Ці речовини починають горіти при температурі, що дорівнює або вище 61 °C. Однак міжнародна межа для цього класу, встановлена ООН, зазвичай становить 60 °C. Якщо температура речовини вища за цю межу, вантаж можна перевозити.

Рідини класу 3 розподіляються на три підгрупи залежно від їхньої температури спалаху:

 • ті, у яких температура спалаху нижче -18 °C,
 • далі йдуть рідкі речовини, які виявляють реакцію при температурі -18 °C-23 °C,
 • і у яких вона буває вищою за 23 °C.

Доставка складних вантажів може включати такі товари класу 3: біопаливо та дизпаливо, парфумерні вироби (духи, аромаемульсії), дизельне та сланцеве масло, нафталін, карбаматні інсектициди, пестициди, ацетон, клей, фарби, складні та прості ефіри, лаки нафту, скипидар, дихлорпропен, фосфорорганічні пестициди, етанол, бутанол, метанол.

доставка складних вантажів

Клас четвертий: легкозаймисті тверді речовини

Ці матерії виділяють гази, які легко спалахують або можуть самозайматися під час контакту з водою.

Підкатегорія 4.1 має на увазі тверді десенсибілізовані вибухові речовини, схильні до займання тверді субстанції, а також самореактивні матеріали.

До цього підкласу входять вироби, які представлені у вигляді пасти, гранул або порошку.

Крім того, сюди відносять десенсибілізовані вибухові речовини – тверді сполуки, які можуть швидко спалахувати від впливу іскор або вогню, викликаного тертям. Вони також піддаються хімічному розкладанню, якщо температура перевищує допустиму межу, або при ударі.

У підкатегорію 4.2 входять речовини, що самозаймаються й спалахують, змішуючись з киснем. Вони можуть бути як у твердому стані, так і у рідкому. Зберігання таких сполук вимагає щільно закритих упаковок або зберігання у вигляді рідкої субстанції під інертним газом.

Підкатегорія 4.3 представляє легкозаймисті речовини, що займаються, вступаючи в реакцію з водою. Вони виділяють їдкий газ, який має вигляд пари чи рідини. Ці речовини необхідно зберігати подалі від вологи, щоб запобігти пожежі.

Складні вантажі четвертого класу: натрієва батарея, лужні класи металів, сірка, металеві порошки, оксид, фосфідний алюміній, копра, запальничка, сірники, целулоїд, церій, фосфор, вугілля, фероцерій, залізолдегід, нітроцелюлоза.

Клас 5: окислювачі та органічні пероксиди

Дані речовини реагують з органічними пестицидами та киснем під час хімічних процесів. Тому вимога до доставки подібних товарів різними видами транспорту передбачає виконання чітких інструкцій.

Підклас 5.1 виділяє групу окислюючих речовин. Агенти мають хімічну активність через високий вміст кисню. Вони можуть реагувати з горючими речовинами, викликаючи спалах. За підвищених температур вибухають.

Підклас 5.2: Органічні пероксиди, які через зв’язок вуглецю з пероксидом, можуть спалахнути. Ці хімічні речовини є нестабільними та вибухонебезпечними, оскільки можуть розпадатися при підвищеній температурі та призвести до горіння.

Серед небезпечних вантажів класу 5: нітрити, перхлорати, добрива аміачні, перманганати, генератори кисню, персульфати, хлорати та ін.

Клас 6: Токсичні та інфекційні речовини

Доставка складних вантажів шостого класу регламентується так само суворо, як й інших категорій. Порушивши хоч одне правило транспортування, перевізник ризикує завдати непоправних наслідків здоров’ю членів екіпажу або пошкодити сам товар.

Підкатегорія 6.1: Токсичні речовини, які становлять загрозу для живих істот під час вдихання, ковтання або при контакті зі шкірою.

Підкатегорія 6.2: Інфекційні речовини, в яких є патогенні мікроорганізми, такі як рикетсії, бактерії, віруси, гриби, паразити, що провокують розвиток захворювань у тварин та людей.

Серед складних вантажів у класі 6 виділяють: адипонітрил, біомедичні відходи, барвники, алкалоїди, аліли, гексахенлорфен, кислоти, арсеніти, крезоли, сурма, ціаніди, ртуть, меркаптани, тіоли, свинець, похідні арсенати, берилій, нікотин, метаванадат амонію, хлороформ.

Якщо вам потрібне міжнародне перевезення складних вантажів — компанія Партнер Трейд готова взятися за її виконання. Ми працюємо з доставкою комерційних, небезпечних та складних вантажів понад 6 років і наші фахівці мають необхідні знання та досвід у логістичному супроводі. Для отримання детальної консультації заповніть форму нижче.

Клас 7: Радіоактивні матеріали

Радіоактивні ізотопи, що містять радіонукліди, – атоми з нестабільним ядром з питомою активністю вище 2 нКі/г. Під час розпаду радіонуклідів виділяється радіація.

доставка складних вантажів

Товари, що належать до 7 класу, можуть включати: урановий концентрат, уран, медичні ізотопи, америцій, суміші продуктів поділу, радій, вимірювальна техніка, цезій, предмети, що випромінюють радіацію, іридій і т.д.

Клас 8: Їдкі та корозійні речовини

Це субстанції, які, накопичуючись, ушкоджують живу тканину, вироби чи матеріали під час контакту. У разі витоку призводять до каліцтв людей та живих організмів, знищення товару.

Корозійні речовини: аміни, йод, рідина для картриджів, формальдегід, акумуляторні кислоти, паливні елементи, барвники, хлориди, рідина в вогнегасниках, фарби, алкілфеноли, поліаміни, сульфіди, ртуть, полісульфіди, хлорсилани, бром та інші).

Клас 9: Інші небезпечні матеріали

Цей розділ включає небезпечні речовини та вироби, які не належать до інших категорій. Серед них небезпечні для екології речовини, матеріали, що не переносять високих температур, ГМО, предмети, що магнітяться.

Сюди відносять: сухий лід, гранульований полімер, який спінюється, аміачно-нітратні речовини, крокідоліт, двигуни на паливних елементах, іонно-літієві батареї, аптечки першої допомоги, дибромдифторметан, модифіковані мікроорганізми, модулі подушок безпеки, продукти з рицини.

Компанія Partner Trade готова допомогти вам з оформленням та доставкою небезпечних вантажів у напрямку Україна – США, Китай – США та інші країни. Ми виконуємо вантажні та розвантажувальні роботи, готуємо вантажі до перевезення, маркуємо їх відповідно до класифікатора (IATA знаки небезпеки), реєструємо та декларуємо вантажі, а також займаємся упаковкою та зберіганням.

Потрібна міжнародна доставка складних вантажів? Напишіть нам у формі заявки.

  Контактна форма

  guest
  0 коментарів
  Вбудовані Відгуки
  Переглянути всі коментарі